powrót do strony głównej

Regulamin korzystania z serwisu

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej www.jarkpol.pl
2. Właścicielem witryny internetowej www.jarkpol.pl jest Firma Handlowo – Usługowa Jarkpol Jarosław Korzycki, ul. Warszawska 150/152, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
3. Korzystanie z witryny odbywa się na zasadach ujętych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
4. Każdy użytkownik, który zdecyduje się na korzystanie z witryny jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
5. W regulaminie uwzględnione są prawa i obowiązki użytkowników witryny www.jarkpol.pl
6. Wszystkie elementy witryny www.jarkpol.pl, nazwa serwisu, grafiki oraz treści są objęte ochroną prawną.

§ 2 Definicje:

W niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób:Właściciel – FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA JARKPOL JAROSŁAW KORZYCKI, ul. Warszawska 150/152, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, REGON: 590009314, NIP: 7731009114.

Administrator – osoba lub firma zajmująca się zarządzaniem całością lub częścią strony internetowej www.jarkpol.pl, odpowiadająca za jego sprawne działanie, osoba ta lub firma została uprawniona do zarządzania stroną internetową przez Właściciela FHU JARKPOL JAROSŁAW KORZYCKI.

Witryna – zorganizowana strona internetowa zawierająca informacje dotyczące działalności firmy handlowo – usługowej w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów biurowych, szkolnych oraz niesklasyfikowanych.Regulamin – ogólne warunki korzystania z witryny internetowej www.jarkpol.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez FHU JARKPOL JAROSŁAW KORZYCKI

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w dowolny sposób, zgodny z warunkami wynikającymi z niniejszego regulaminu, korzysta z witryny internetowej www.jarkpol.pl.

§ 3 Zasady ogólne

Regulamin Witryny internetowej określa warunki korzystania przez Użytkowników ze stron Witryny Jarkpol.pl oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w ramach Witryny. Rozpoczęcie korzystania z Witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych zapisami Regulaminu Witryny.Administratorem i Właścicielem Witryny jest FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA JARKPOL JAROSŁAW KORZYCKI z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 150/152 w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), zarejestrowana pod numerem NIP 7731009114 oraz pod REGON 590009314.Korzystanie z Witryny podlega również ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz akceptowanych powszechnie zasad postępowania, obowiązujących wszystkich Użytkowników Internetu. Korzystając z Witryny oraz z usług świadczonych za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa oraz dostosuje się do zasad współżycia społecznego. Zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze nieprzyzwoitym lub bezprawnym.

1. Przedmiotem działalności Witryny www.jarkpol.pl jest sprzedaż hurtowa i detaliczna

2. W witrynie niedozwolone jest:
a) wprowadzenie błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego,
b) zamieszczanie niepożądanych treści, które są sprzeczne z prawem polskim
i międzynarodowym,
c) kopiowanie wszystkich treści (opisy, zdjęcia, szata graficzna) zamieszczonych w witrynie
www.jarkpol.pl

§ 4 Dane osobowe

1. Witryna www.jarkpol.pl chroni dane osobowe przed dostępem do osób nieupoważnionych.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FHU JARKPOL Jarosław Korzycki
3. Przetwarzanie danych osobowych przez FHU JARKPOL Jarosław Korzycki odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 5 Polityka Prywatności

1. Użytkownik wysyłając dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez FHU JARKPOL Jarosław Korzycki, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 150/152, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści przekazanych przez siebie danych, ma możliwość ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym zasad polityki prywatności, w całości akceptuję treść regulaminu, polityki prywatności, zobowiązuję się do przestrzegania ich zapisów.

2. FHU JARKPOL szczególnie ceni sobie prywatność danych swoich Użytkowników. W trosce o prywatność swoich Użytkowników, podjęte są odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych osób korzystających z Witryny.

3. FHU JARKPOL nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, danych osobowych swoich Użytkowników.

4. Witryna www.jarkpol.pl korzysta z usług Google, wykorzystują one pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie dawnych odwiedzin użytkowników w witrynie.

5. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookie Google w Ustawieniach reklam.

6. Witryna www.jarkpol.pl korzysta z reklam spersonalizowanych – wykorzystuje ono dane użytkowników online, by kierować lepiej dopasowane treści reklamowe, dzięki czemu reklamy są atrakcyjniejsze dla użytkowników i mają większą skuteczność z punktu widzenia reklamodawców.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Zespół www.jarkpol.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go w witrynie internetowej www.jarkpol.pl
3. Witryna zastrzega sobie prawo do zmian treści umieszczanych na stronie internetowej oraz świadczenia Usług.
4. Witryna informuje, że wszelkie zdjęcia produktów są wykonane w naturalnych warunkach oświetleniowych. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za wyświetlanie tych zdjęć na starych monitorach i komputerach o słabej rozdzielczości ekranowej W celu prezentacji naszych produktów zapraszamy do naszej firmy.

§ 7 Polityka plików cookies

Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane przez witrynę na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika (za pomocą jego przeglądarki internetowej). Pliki cookies są następnie odczytywane i podczas kolejnych odwiedzin mogą być modyfikowane o dodatkowe informacje na temat użytkownika, które są pomocne właścicielom do ich ulepszania. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na odczytywanie i zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.
Pliki cookies na Portalu zbierane są w celu:

  • analizy treści strony, modyfikacji wyglądu i głównych funkcji serwisu pod kątem oczekiwań użytkowników (pliki te pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu w którym użytkownik lub serwis je usunie, bądź wygasną)
  • uwierzytelnienia użytkownika – pliki związane z tak zwaną sesją, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania się z serwisu lub do czasu zamknięcia przez niego przeglądarki (pełnią rolę w systemie uwierzytelniania użytkownika)
  • prowadzenia statystyk – pliki zbierane w celu lepszej analizy serwisów – zapisywane przez Google Analytics – bezpłatne narzędzie internetowe Google. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia Cię przez Google Analitycs – kliknij tutaj


Jak wyłączyć pliki cookies?

Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość usuwania, ograniczania, kontroli przyjmowania plików cookies. Odwiedź ustawienia prywatności/bezpieczeństwa w swojej przeglądarce lub zapoznaj się z jej treścią pomocy.
Pamiętaj, ze zablokowanie przyjmowania plików cookies może spowodować brak możliwości korzystania z wybranych funkcji witryny.

§ 7 Kontakt z zespołem
Wszystkie pytania odnośnie regulaminu, polityki prywatności oraz korzystania z Witryny proszę kierować na adres webmaster@jarkpol.pl